O firmeElektromontážna firma bola založená v roku 1997 so zameraním na elektromontážne práce dodávateľským spôsobom.
Naše inštalácie nájdete ako v priemyselných objektoch, zdravotníctve , rodinných domoch, vedeniach vysokého napätia, vybudovaných trafostaniciach atď…
Nástup nových technológií v energetike , nás priviedol k orientácii na fotovoltaické elektrárne.
Dlhoročné skúsenosti získané v energetike úspešne využívame pri návrhu a odbornej inštalácií fotovoltaických elektrární .
Úspešnou inštaláciou desiatok fotovoltaických elektrární sme získali cenné skúsenosti od návrhu až po spustenie do prevádzky hlavne v spojení s programom štátnej podpory – Zelená domácnostiam.
 

V súčastnosti ponúkané komplexné služby 

fotovoltaika
 tepelné čerpadlá
 klimatizácie
Individuálnym prístupom sa snažíme dosiahnuť
 Návrh podľa konkrétnych podmienok domácnosti
 Čo najnižšie prebytky do verejnej siete
 Uskutočnenie inštalácie s citlivým zásahom do objektu
 Minimalizovať administratívne povinnosti domácnosti
– Spokojnosť zákazníka a šírenie dobrého mena   


Záručný, pozáručný a poradenský servis

- Záruka na dielo je 36 mesiacov
- Záruka na FV panely je od 12 až 15 rokov a garancia výkonu 80% po 25 rokoch
- Záruka na striedače od 10 až 12 rokov podľa typu
- Servisne prevádzame pravidelné revízie zariadenia

Postup realizácie – prvotná cenová ponuka,obhliadka,záväzná cenová ponuka,zmluva o dielo,realizácia, uvedenie do prevádzky.Nevyužívame na inštalovanie zariadenia druhé strany,

Sme autorizovaným montážnym partnerom SIEA - Program Zelená domácnostiam . Na nami dodané a namontované fotovoltaické zariadenia môžete čerpať dotácie z EU fondov.

Získané certifikáty: