Prečo fotovoltaickú elektráreň...??

Investícia, ktorá dlhodobo prináša zníženie životných nákladov.
Získanie čiastočnej nezávislosti na energiách
Zo skúsenosti vieme , že inštaláciou elektrárne sa zásadne zmení prístup domácnosti k energiám čo sa okamžite prejaví na spotrebe a tým aj pomôžete chrániť životné prostredie.

Akú fotovoltaickú elektráreň...?

Už z princípu , že je využívaná energia slnka nemožno žiadny systém využívať ako plnohodnotný zdroj vykurovania.

Graf výroby 2,8kWp elektrárne


Z pohľadu použitia vyrobenej elektriny FVE môžeme rozdeliť na

On-grid - sú systémy, ktoré sú pripojené do elektrickej siete - bez nej nemôžu fungovať.
Off-grid využitie v miestach bez verejnej siete.
Hybridné systémy - OnGrid doplnený o batériu. Systém sa vypína pri výpadku verejnej siete.
Beckup - Hybrid s možnosťou prevádzky aj pri výpadku verejnej siete.

 On-grid systémy pre rodinné domy pripojené na verejnú sieť. Vyrábaná energia je primárne spotrebovaná v domácnosti. V prípade väčšej výroby ako je okamžitá spotreba, prebytky unikajú bezplatne do verejnej siete.
Off-grid systémy sa využívajú pre objekty ktoré nemožno pripojiť k verejnej sieti. Nakoľko systém pracuje iba zo slnečnej energie uloženej v batériach je jeho využitie vhodné iba na objekty s nižšou spotrebou alebo sezónnym využívaním. Systém možno doplniť o elektrocentrálu ako dodatočný zdroj energie pre priamu spotrebu a nabíjanie batérií.
Hybridné systémy je v podstate On-grid doplnený o batériu. Získaná energia je využívaná na spotrebu domácnosti a prebytky neunikajú do verejnej siete, ale sú ukladané do batérie.z ktorej sú následne podľa potreby čerpané.Kvalitné systémy sú aj finančne náročnejšie

Fotovoltaické elektrárne sú zariadenia, ktoré sú prakticky bezúdržbové.

Dobre navrhnutá elektráreň Vám vyrobí dostatok energie pre chod domácnosti ,prípadne nabíjanie batérie a aj ohrev vody / postačuje obyčajný bojler, aj jestvujúci/ .

Ako vybrať tú správnu elektráreň...?

On-grid alebo Hybridný systém..?
On-gridnižšie náklady na systém,
- nutnosť prispôsobiť výkon priemernej spotrebe
 - nutnosť pasívnej regulácie – maximálne využívanie energie v čase výroby
- aktívna regulácia – regulátorom ktorý prípadné prebytky využije napr.na
  ohrev vody,spínanie filtrácie bazéna atd

Hybridný systém – vyššie náklady na systém
- efektívne zhodnotenie vyrobenej energie
- eliminácia prebytkov
- podstane vyššia nezávislosť od verejnej siete
- možnosť dodatočných regulačných prvkov ,ale bez nutnosti

Čo je potrebné brať do úvahy pri návrhu...?

Na správne určenie typu a výkonu zostavy je potrebné vziať do úvahy mnoho faktorov a preto je potrebné dôkladne zvážiť komu zveríte návrh a realizáciu systému, ktorý by Vám mal slúžiť 25 a viac rokov. .

Základné kritéria návrhu:
- presná lokalita
- ročná spotreba /najlepšie podľa mesiacov/
- skladba spotrebičov /el.bojler,klimatizácia,bazénová filtrácia atd/
- orientácia a typ strechy, potrebná plocha na inštalovanie FV panelov
- začlenenie regulačných prvkov do zostavy
- pri návrhu je dôležitý aj region – odlišné podmienky pripojenia na
verejnú sieť jednotlivých Distribučných spoločností a tým aj odlišné možnosti na výber tých správnych technológií.

Ako si vybrať zhotoviteľa...?

Zhotoviteľ musí vypracovať návrh riešenia, ktorý by mal obsahovať - -
- kompletnú štúdiu – mesačná produkcia, použité prvky,spôsob realizácie, regulácia
- komplexnú cenovú ponuku bez skrytých poplatkov
- záručné podmienky a spôsob uplatňovania záruky /pozáručný servis/
- kompletný administratívny servis

Aká je návratnosť....?

Vypočítať návratnosť fotovoltaickej elektrárne vôbec nie je jednoduché. V čase životnosti elektrárne, ktorá môže byť 25 a viac rokov sa mení cena elektrickej energie.,ktorú domácnosť nakupuje, ale taktiež sa mení hodnota peňazí . Časová hodnota 1€ dnes (koľko tovaru si kúpim dnes za 1€) je iná, ako za 10 rokov

Z uvedeného vyplýva, že nemožno jednoznačne stanoviť paušálne návratnosť.